FEDERASYONUMUZ

 

Maruz kaldıkları insanlık dışı davranışlar, ortaya konan politik durumlar, baskı ve etnik farklıklarından kaynaklanan “ötekilik” problemi,asimilasyon politikaları, sonucunda ana vatana göç etmek zorunda bırakılan balkan coğrafyasına gönül veren insanlarımızın, ana vatana geldikten sonra yaşadıkları zorluklar, bu zorluklar karşısında çekilen çileler ve bu çilelerin getirdiği çaresizlik durumu karşısında yıllar boyunca kendi kültür ve yaşam düzenlerini gelecek nesillere taşımanın verdiği kaygılarla yaşamıştır insanımız. Zamanın getirdiği zorlukları aşarak kendisinden sonra gelen nesilleri yetiştirip, vatanına ve kültürüne faydalı birer birey olmasını sağlamak için canını dişine takarak çalışmıştır insanımız. Bu zorlukların artık yaşanmaması için balkan insanımızın ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına çözüm bulabilmek için kurulan federasyonumuz, bunu kendine temel ilke olarak edinmiştir. Başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya üzerindeki her platformda bu coğrafyaya gönül veren insanlarımızın söz sahibi olabilmesi için çalışmalar yapmak, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçları bireylere en iyi şekilde yansıtabilmek bir diğer hedefimizdir. Gerçekten bu ilkeleri kendine hayat biçimi olarak benimsemiş birey ve derneklerin oluşturduğu federasyonumuz, gün geçtikçe büyüyen ve insanına daha faydalı olan bir kurum olma yolunda sağlam adımlar ile ile ilerlemeye devam edecektir.

 

MİSYONUMUZ

 

Rumeli-Balkan-Trakya kökenli, yani muhacirlerin gerek ülkemizde, gerekse nerede olursa olsun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak, bilgi birikimlerini arttıracak ve potansiyellerini sinerjiye dönüştürecek dinamik bir yapı oluşturmak.

 

VİZYONUMUZ

 

Ülkemizde yaşayan hemşehrilerimizle ve balkan coğrafyası ile alakalı her türlü konuda çözüm ortağı ve referans noktası olmak ve tüm dünyada yükselen Balkan ile Balkanlı markasına öncülük etmek.

 

AMAÇLARIMIZ

 

-Hemşehrilerimizin dayanışma ruhunu geliştirmek suretiyle ülkemizde ve dünyanın neresinde yaşıyorsa yaşasın Balkan insanının kültürel, sosyal ve ekonomik düzeyinin gelişmesine katkıda bulunmak.

 

-Tüm hemşehrilerimizi bir araya getirerek; ortak akıl, birlik, beraberlik ve dayanışma ortamı oluşturmak.

 

-Hemşehrilerimize ve geldiğimiz coğrafyaya ait bilgi, tecrübe ve birikimlerin, örf, adet, gelenek ve göreneklerin nesiller arasında etkileşimli bir şekilde aktarımını sağlayacak bir zemin oluşturmak.

 

-Hemşehrilerimiz ve Balkan coğrafyasının sorunlarına çözüm önerileri üretmek, yeni politikalar geliştirmek ve bunları ülkemize, insanımıza ve insanlığa yararlı hizmetlere dönüştürme çabasında olmak.

 

-Bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek üyelerimizin, geldiğimiz coğrafya insanımızın ve toplumumuzun birikimine katkı sağlamak.

Copyright © 2019 Dünbalfed | Designed by Zafer Günay